Lucia, jag såg ett sken

För blandad för och harpa/piano
Text och musik: Jan Risberg
2010
Uruppförd i SVT 1 Lucia 2010 i "Luciamorgon" från Kungsholms kyrka, Stockholm