Foto

Foto i hög upplösning, fritt att använda.
Fotograf: Henrik Strinderg